UBND tỉnh đương nhiệm

Tóm tắt tiểu sử của Ủy viên UBND tỉnh

26/10/2019 09:48
Màu chữ Cỡ chữ
Ông Lê Quân    
 

 

Sinh ngày: 13/8/1974.

Quê quán: xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Giáo sư, Tiến sĩ ngành Khoa học Quản lý; Cao cấp chính trị.

Chức vụ: Đại biểu Quốc hội Khóa XIV; Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Pháp; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

     
Ông Lâm Văn Bi    
 

Sinh ngày: 08/05/1971.

Quê quán: xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Chính sách công; Cao cấp chính trị.

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

     
Ông Trần Hồng Quân    
  Sinh ngày: 06/6/1964.

Quê quán: huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Thạc sĩ Chính trị học, Cao cấp lý luận chính trị.

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
     
Ông Thân Đức Hưởng    
  Sinh ngày: 22/12/1961.

Quê quán: xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Cao cấp chính trị, Thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành Kinh tế phát triển.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
     
Ông Lê Văn Sử    
  Sinh ngày: 06/9/1967

Quê quán: xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Kỹ sư khai thác thủy sản, Cao cấp lý luận chính trị.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
     
Ông Phạm Thành Sỹ.    
 

Sinh ngày: 24/4/1964.

Quê quán: Xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Đại học Cảnh sát nhân dân, Cử nhân chính trị.

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh.

     
Ông Nguyễn Văn Hùng  

 

.

Sinh ngày: 06/5/1972

Quê quán: Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn

Dân tộc: Kinh

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Trình độ: Cử nhân quân sự, Cao cấp lý luận chính trị

Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

 

     
Ông Nguyễn Đức Thánh    
 
- Sinh ngày: 03/10/1967.

- Quê quán: Huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

- Dân tộc: Kinh.

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Trình độ: Cử nhân chính trị; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

- Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

 
     
Ông Trần Hiếu Hùng    
  - Sinh ngày: 22/02/1965.

- Quê quán: Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

- Dân tộc: Kinh.

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sĩ Văn hóa học.

- Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh.
     
Ông Nguyễn Minh Luân    
  Sinh ngày: 27/12/1972.

Quê quán: Xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 
     
Ông Triệu Quang Lợi    
  Sinh ngày: 02/11/1960.

Quê quán: Xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Khmer.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Cử nhân khoa học chuyên ngành Đông Nam Á học, Cao cấp lý luận chính trị.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

 
     
Ông Lê Minh Ý    
  Sinh ngày: 02/9/1970.

Quê quán: Xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Cử nhân Chính trị chuyên ngành
Công tác tư tưởng, Cao cấp lý luận chính trị.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh.
     
Ông Lê Thanh Triều    
  Sinh ngày: 29/11/1969.

Quê quán: Xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cao cấp lý luận chính trị.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

 
     
Ông Hồ Hoàn Tất    
  Sinh ngày: 15/02/1964.

Quê quán: 
Định Thành, Giá Rai, Bạc Liêu.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Trình độ: 
Đại học Thủy nông, Cao cấp lý luận chính trị.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
 
     
Ông Trịnh Văn Lên    
  Sinh ngày: 15/10/1964.

Quê quán: Xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Thạc sỹ Hành chính công, Cử nhân lý luận chính trị.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 
     
Ông Nguyễn Văn Đô    
  Sinh ngày: 10/10/1962.

Quê quán: Xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương.

 
     
Ông Huỳnh Quốc Hoàng    
  Sinh ngày: 20/10/1970.

Quê quán: Xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Cử nhân Luật, Cử nhân lý luận chính trị.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh.

 
     
Ông Đoàn Quốc Khởi    
  Sinh ngày: 12/12/1963.

Quê quán: Xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Cử nhân Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính.

 
     
Ông Dư Minh Hùng    
  Sinh ngày: 08/7/1970.

Quê quán: Xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Đại học Xây dựng cầu đường, Cao cấp lý luận chính trị.

Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng.

 
     
Ông Trương Đăng Khoa    
 

Sinh năm: 1976

Quê quán: huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Dân tộc: kinh

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ kinh tế

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 


 
     
     
     
     
Ông Phan Tấn Thanh    
  Sinh ngày: 21/4/1965.

Quê quán: Xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Cao học Tài chính, Đại học Kinh tế, Đại học giáo dục chính trị, Cao cấp lý luận chính trị.

Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở

Khoa học và Công nghệ.
     
     
     
     
Ông Nguyễn Văn Dũng    
  Ngày sinh: 23/3/1966

Quê quán: Huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Dân tộc: Kinh

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Bác sỹ chuyên khoa II

Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc

Sở Y tế.

 
     
Ông Trần Quốc Chính    
  Sinh ngày: 15/12/1964.

Quê quán: xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ chính trị: Cao cấp.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư công nghệ thông tin.

Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
     
Ông Nguyễn Quốc Thanh    
  Sinh ngày: 02/03/1971.

Quê quán: Ấp 12 a, Xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Đại học chính trị, cử nhân chính trị học – chuyên ngành công tác tư tưởng.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội.