• Về việc công nhận xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

  • Về việc công nhận xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020


  • Ngày 22/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định công nhận xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
     


  • Ngày 22/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định công nhận xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.


  • Sáng ngày 24/9/2020, tại xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND huyện Trần Văn Thời khai mạc liên hoan văn hóa - thể thao các xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Cà Mau lần thứ V, năm 2020.

  • Trang đầu 12345678910... Trang cuối