• Sáng ngày 18/9/2020, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến Đại hội thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các cụ, các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng 180 đại biểu là điển hình tiên tiến được biểu dương tại Đại hội và hơn 1.500 đại biểu ở 64 điểm cầu trong cả nước.


  • Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau vừa có công văn đề nghị các cơ quan báo, đài trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020 theo nội dung công văn số 9275, ngày 31/8/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương.


  • Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cà Mau lần thứ VI (2020 – 2025) và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.


  • Chiều ngày 31/7/2020, Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 và sơ kết công tác dân tộc 06 tháng đầu năm 2020.

  • Chiều ngày 31/7/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020.

  • Trang đầu 12345678910... Trang cuối