Thông tin - Sự kiện;gioithieu.vstp.ttsk

Display portlet menu
end portlet menu bar


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm; Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 17, ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

 • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Y tế; UBND các huyện, thành phố Cà Mau đảm bảo an toàn thực phẩm phòng chống dịch Covid-19.

 • Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020.

 • UBND tỉnh vừa thống nhất phê duyệt kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Y tế triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm.

 • Chiều ngày 06/01/2020, Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân năm 2020 tại Siêu thị Co.opmart Cà Mau.

  Văn bản của Tỉnh;gioithieu.vstp.vbtinh

  Display portlet menu
  end portlet menu bar

  Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2020

 • Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 • Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hải, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 • Công nhận xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

 • Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 về việc ban hành Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố ấp đạt chuẩn nông thôn mới đối với 55 ấp, thuộc 05 xã có tên tại Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2019-2020

 • Công văn số 5558/UBND-NNTN ngày 01/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham mưu tăng cường công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới