• Huyện U Minh nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Cà Mau, được thành lập vào ngày 20/5/1979. Diện tích tự nhiên 774,14 km2 bằng 14,62% diện tích tự nhiên của tỉnh.

  • Huyện Trần Văn Thời nằm ở phía Tây tỉnh Cà Mau, phía Bắc giáp huyện U Minh, phía Đông Bắc giáp huyện Thới Bình, phía Đông giáp thành phố Cà Mau, phía Đông Nam giáp huyện Cái Nước, phía Nam giáp huyện Phú Tân và phía Tây giáp biển Tây. Diện tích tự nhiên 702,72 km2, chiếm 13,27% diện tích tự nhiên của tỉnh.

  • Huyện Phú Tân được tái lập vào đầu năm 2004. Diện tích tự nhiên: 461,87 km2, chiếm 8,72% diện tích của tỉnh. Huyện Phú Tân nằm ở phía Tây - Nam của tỉnh Cà Mau. Phía Đông giáp huyện Cái Nước, phía Tây giáp Vịnh Thái Lan, phía Nam giáp huyện Năm Căn, phía Bắc giáp huyện Trần Văn Thời.

  • Huyện Cái Nước nằm ở phía Nam tỉnh Cà Mau, cách trung tâm tỉnh Cà Mau 30 km. Diện tích tự nhiên 417,00 km2, chiếm 7,88% diện tích của tỉnh. Vị trí địa lý của huyện từ 8,50 - 9,10 độ vĩ Bắc và từ 104,56 - 105,10 độ kinh đông. Phía Bắc giáp thành phố Cà Mau, phía Nam giáp huyện Năm Căn, phía Tây giáp huyện Phú Tân và Trần Văn Thời, phía Đông giáp huyện Đầm Dơi.

  • Trang đầu 12 Trang cuối