• Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa có công văn yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đài Thông tin duyên hải Cà Mau; các cơ quan báo, đài, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Chi cục Thủy sản; UBND các huyện, thành phố Cà Mau chủ động theo dõi diễn biến vùng áp thấp gần biển Đông.


 • Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện và thành phố Cà Mau tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống thiên tai cho người dân trong tỉnh theo nội dung công văn số 78, ngày 13/7/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.


 • Thời gian qua, tỉnh Cà Mau quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp tăng cường quản lý, ngăn chặn tình trạng tàu cá và ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài. Các ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền để ngư dân nâng cao nhận thức, chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong việc khai thác đánh bắt thủy sản trên biển.


 • Sáng ngày 07/7/2020, tuyến tàu du lịch biển, đảo đầu tiên Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc đã chính thức khai trương. Tham dự lễ khai trương, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân.

 • Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015 – 2020, đến tháng 6/2020, các ngành, các địa phương trong tỉnh Cà Mau đã xây dựng và đưa vào hoạt động được 21 Tổ tàu thuyền an toàn, với 173 tàu và 748 thuyền viên tham gia.


 • Hiện nay, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thể hệ trẻ rất quan trọng và cần thiết. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Bảo tàng tỉnh Cà Mau đã tăng cường công tác phối hợp với các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức triển lãm, trưng bày giới thiệu nhiều tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông, nhằm giúp học sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường hiểu rõ hơn về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 • Trong lịch sử, Việt Nam đã phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống ngoại xâm. Phần lớn thư tịch cổ quốc gia trong các giai đoạn đó đã bị quân xâm lược tiêu hủy với mục tiêu xóa sạch văn hóa Việt để dễ bề đồng hóa. Tuy nhiên, chỉ với những tài liệu chính sử còn lại đến nay cũng đủ để chứng minh người Việt Nam đã có chủ quyền lịch sử từ rất lâu đời trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, hoàn toàn phù hợp với tập quán cũng như luật pháp quốc tế về việc xác lập và khẳng định chủ quyền lãnh thổ.

 • Thời gian gần đây, truyền thông Trung Quốc liên tiếp lên tiếng khẳng định cái gọi là “chủ quyền” ở Biển Đông, vu cáo Việt Nam và các nước Đông Nam Á chiếm Biển Đông, xuyên tạc Công ước Luật Biển năm 1982 của LHQ (UNCLOS 82). Trong bối cảnh đó, việc làm rõ vấn đề Biển Đông dưới ánh sáng của pháp luật quốc tế, đặc biệt là (UNCLOS 82) là vấn đề cấp bách.

 • Để tìm hiểu bờ biển, Biển Đông, và hải đảo Việt Nam, chúng tôi đã thu thập được một số bản đồ và tư liệu văn bản sau đây.

 • Nội các tâu trình việc cai đội Phạm Văn Nguyên được phái đi Hoàng Sa, khi trở về đã có chỉ giao cho Bộ trị tội. Nội các đã tra xét, đề nghị:

 • Nội các tâu trình ông Phạm Văn Sênh đi thực hiện công vụ ở Hoàng Sa, khi trở về đã kê khai sai số người đi thực hiện công vụ nên việc ban thưởng có số thừa. Số tiền bạc thừa chưa lĩnh, mà lại quá ít, nên Nội các xin gia ân cho miễn xét tội cho ông Sênh.

 • Ngày 27 tháng 6 năm Minh Mệnh thứ 11 (1830), Quan Thủ ngự cửa biển Đà Nẵng là Nguyễn Văn Ngữ tâu trình việc chủ thuyền buôn người Pháp Đô-Ô-Chi-Ly cùng phái viên người Việt Lê Quang Quỳnh đi buôn bán ở Lữ Tống (Phi-lip-pin) gặp nạn tại Hoàng Sa. Thủ ngự Nguyễn Văn Ngữ được báo đã sai thuyền tuần tiễu cứu họ.