English
 
 
 
 
 
 
 
 
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh
 
Từ ngày 2 tháng 12 đến ngày 7 tháng 12 năm 2019
Từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2019
Từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 năm 2019
Từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 16 tháng 11 năm 2019
Từ ngày 04 tháng 11 đến ngày 08 tháng 11 năm 2019
Từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 2019
Từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2019
Từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2019
Từ ngày 07 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10 năm 2019
Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 05 tháng 10 năm 2019
Từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2019
Từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2019
Từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 năm 2019
Từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 6 tháng 9 năm 2019
Từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 năm 2019
Từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8 năm 2019
Từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8 năm 2019
Từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 9 tháng 8 năm 2019
Từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 03 tháng 8 năm 2019
Từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 năm 2019
Từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7 năm 2019
Từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 năm 2019
Từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7 năm 2019
Từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2019
Từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6 năm 2019
Từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2019
Từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6 năm 2019
Từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6 năm 2019
Từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2019
Từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5 năm 2019
Từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 năm 2019
Từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 năm 2019
Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 năm 2019
Từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2019
Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4 năm 2019
Từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 năm 2019
Từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 5 tháng 4 năm 2019
Từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 năm 2019
Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3 năm 2019
Từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 năm 2019
Từ ngày 04 tháng 03 đến ngày 08 tháng 03 năm 2019
Từ ngày 25 tháng 02 đến ngày 02 tháng 03 năm 2019
Từ ngày 18 tháng 02 đến ngày 22 tháng 02 năm 2019
Từ ngày 11 tháng 02 đến ngày 15 tháng 02 năm 2019
Từ ngày 04 tháng 02 đến ngày 11 tháng 02 năm 2019
Từ ngày 28 tháng 01 đến ngày 03 tháng 02 năm 2019
Từ ngày 21 tháng 01 đến ngày 27 tháng 01 năm 2019
Từ ngày 14 tháng 01 đến ngày 19 tháng 01 năm 2019
Từ ngày 07 tháng 01 đến ngày 12 tháng 01 năm 2019
Từ ngày 31 tháng 12 năm 2018 đến ngày 05 tháng 01 năm 2019
Trang đầu 12... Trang cuối
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin vắn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thời tiết
 
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h