Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Trên vùng nông thôn mới Tân Lộc. Ảnh: VT.

23/07/2020 02:48
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn