Thông tin - Sự kiện

Diễn văn của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đọc tại lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 02/9 và công bố Quyết định tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước

01/09/2015 01:51:34 PM
Màu chữ Cỡ chữ


Sáng ngày 01/9/2015, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015) và công bố Quyết định tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã đến dự và đọc bài diễn văn quan trọng tại lễ kỷ niệm. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau trân trọng giới thiệu toàn văn bài diễn văn của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cùng bạn đọc.

 


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đọc diễn văn tại buổi lễ.

 

Kính thưa:

  - Đ/c Dương Thanh Bình, UVBCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau;

  - Đ/c Bùi Công Bửu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh.

  - Đ/c Trịnh Minh Thành, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau;

  - Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ.

  - Kính thưa Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND.

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào, đồng chí!

Trong không khí phấn khởi vừa kết thúc thắng lợi Đại hội các Đảng bộ cơ sở, cấp trên cơ sở và đang thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Hôm nay, tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015). Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí, quý đại biểu lời chúc tốt đẹp và lời chào mừng trân trọng nhất!

Tại buổi lễ trọng thể này, chúng ta thành kính tưởng nhớ tới công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tỏ lòng biết ơn vô hạn đến các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối. Quê hương mãi mãi ghi công hàng chục nghìn người con ưu tú của tỉnh đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì phẩm giá cao đẹp của con người. Chúng ta tỏ lòng biết ơn các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, cùng toàn thể chiến sỹ và đồng bào đã cống hiến quên mình vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của quê hương, đất nước.

Kính thưa các đồng chí!

Cách đây tròn 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên, tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một Đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.


Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.


Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể Việt Nam; là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của dân tộc ta: Kỷ nguyên độc lập tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Tám thành công đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, phong kiến, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình; đưa dân tộc ta từ một nước thuộc địa, trở thành một nước độc lập, tự do, dân chủ. Đảng ta từ một đảng phải hoạt động bí mật, đã lãnh đạo giành chính quyền, trở thành đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn xã hội.


70 năm qua kể từ mùa thu Tháng Tám lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã vượt qua biết bao gian khổ, hy sinh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chúng ta đã giành chiến thắng vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ suốt 30 năm đấu tranh chống lại các thế lực ngoại xâm hùng mạnh nhất của thời đại, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, non sông đất nước đã thu về một mối.


Vượt qua vô vàn khó khăn, thách thức sau chiến tranh, công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực như: tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, ổn định chính trị - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế và những tiến bộ mới trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; đưa đất nước vững bước tiến vào thế kỷ XXI, thế kỷ của đổi mới, hội nhập và phát triển, vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.


Kính thưa các đồng chí!


Cùng với thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Cà Mau là tỉnh sớm có cơ sở cách mạng và tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân trong tỉnh đã đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ. Trong cuộc khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám, ở tỉnh Bạc Liêu lúc bấy giờ (nay là hai tỉnh Cà Mau – Bạc Liêu) đã kịp thời hưởng ứng chủ trương của Đảng. Với tinh thần quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh cùng cả nước đứng lên khởi nghĩa, ngay từ những ngày 20, 21, 22 tháng 8 năm 1945, đảng bộ đã tổ chức các lực lượng trong tỉnh rầm rộ xuống đường bao vây, uy hiếp tinh thần địch, tạo áp lực buộc chúng phải đầu hàng. Đúng ngày 23 tháng 8 năm 1945, tên tỉnh trưởng buộc phải bàn giao chính quyền cho Ủy ban dân tộc giải phóng. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền của tỉnh đã diễn ra một cách hòa bình, không đổ máu và thắng lợi trọn vẹn.


Đúng 8 giờ ngày 25/8/1945, tại Sân vận động Cà Mau, nơi có lễ đài trang nghiêm với băng rôn, cờ, hoa rực rỡ, một cuộc mít tinh quy mô lớn được tổ chức; hàng ngàn người dân tới dự lễ ra mắt chính thức của Ủy ban dân tộc giải phóng lâm thời quận Cà Mau. Sự kiện chính trị trọng đại này đã kết thúc hơn nửa thể kỷ tồn tại của chế độ thực dân, phong kiến ở vùng đất cực Nam Tổ quốc, đưa nhân dân Cà Mau bước vào kỷ nguyên mới của độc lập, tự do.


Kính thưa các đồng chí, quý đại biểu!


Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ, xây dựng đất nước đã có hàng ngàn người con thân yêu của Tổ quốc cống hiến tuổi thanh xuân vì sự nghiệp cách mạng; hàng triệu người Việt Nam đã đóng góp sức người và của cải vào cuộc trường chinh cứu nước vĩ đại. Những làng quê trở thành chiến luỹ, là vùng căn cứ cách mạng; những ngọn núi, dòng sông đều ghi dấu những chiến công hiển hách; những tấm lòng của các Mẹ, các chị chăm sóc cho đoàn quân ra trận là biểu tượng thiêng liêng, cao cả, làm nên căn cứ cách mạng giữa lòng dân, làm nên chiến thắng vĩ đại.  


Tự hào với truyền thống cách mạng của quê hương, biết bao người con của Cà Mau từ thế hệ này đến thế hệ khác đã cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng quê hương và đã rất kiên cường, bất khuất trong chống giặc ngoại xâm để bảo vệ quê hương, đất nước. Mảnh đất này đã sản sinh ra biết bao người con ưu tú, góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng, làm rạng rỡ trang sử vàng của quê hương, đất nước. Trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, tỉnh Cà Mau đã có hơn 17 ngàn liệt sĩ, hơn 16 ngàn thương binh; đặc biệt, đã có 1942 bà mẹ có chồng, con hy sinh được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”, có 20 tập thể và 51cá nhân được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…Đây là những gia đình, những tấm gương sáng của truyền thống cách mạng đang tiếp tục giáo dục con, cháu giữ gìn, phát huy truyền thống cao quý đó để học tập, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội.    

         
Nhân buổi lễ hôm nay, chúng ta vui mừng được đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước do Chủ tịch Nước trao tặng và truy tặng cho 158 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 04 tập thể và 04 cá nhân được phong tặng, truy tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh cao cả, điểm tô cho truyền thống quê hương Cà Mau anh hùng. Lớp người đi trước đã đem hết sức lực, trí tuệ và máu xương của mình để đấu tranh với quân thù, hy sinh vì nghĩa lớn để cho chúng ta có ngày hôm nay hoà bình xây dựng quê hương, đất nước. Thế hệ hôm nay, những người được hưởng những thành quả cách mạng, được lớn lên trong đất nước thanh bình cần phải trân trọng những giá trị của độc lập tự do đã giành được bằng máu xương của các anh hùng liệt sĩ, của đồng chí, đồng bào và cho xứng đáng với sự hy sinh cao cả đó, đi tiếp con đường, mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn.


Kính thưa đồng bào, đồng chí!


Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, sau 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 30 năm thực hiện đường lối đổi mới và gần 20 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và giành được những thành tựu rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Bộ mặt của tỉnh từ thành thị đến nông thôn có nhiều thay đổi. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Năng lực sản xuất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển mạnh mẽ.


Trong  những năm qua, cùng với cả nước, Cà Mau có nhiều thời cơ, thuận lợi để phát triển, song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: tình hình thế giới và khu vực thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ và việc toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ; hoà bình, hợp tác phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc, khủng bố quốc tế, bất ổn chính trị - xã hội, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ giữa một số nước tiếp tục diễn biến phức tạp. Thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng tài chính, khủng hoảng năng lượng, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trở thành những vấn đề nghiêm trọng trên quy mô toàn cầu.


Tuy nhiên, trước những khó khăn thách thức đó, với quyết tâm chính trị cao nhất, với tinh thần đoàn kết nhất trí được phát huy cao độ,  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.


Kinh tế của tỉnh duy trì mức tăng trưởng khá, kết cấu hạ tầng được đầu tư theo hướng đồng bộ, trong đó có một số công trình trọng điểm, then chốt tạo động lực phát triển. Tăng trưởng kinh tế bình quân những năm gần đây đạt 8,3%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt khoảng 1.700 USD/người. Các ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng tiếp tục phát triển. Một số ngành công nghiệp có sản lượng lớn như: điện khoảng 8 tỷ KWh, đạm 800 ngàn tấn/năm, chế biến thủy sản 5 năm đạt 550 ngàn tấn... Đến nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 97%, mạng lưới điện nông thôn được quan tâm đầu tư phát triển. Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, thị trường được mở rộng trên 30 quốc gia, vùng lãnh thổ; tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 5,6 tỷ USD, là tỉnh đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu mặt hàng tôm. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt, có sự đồng thuận cao của xã hội và tạo thành phong trào mạnh mẽ trong nhân dân; kinh tế - xã hội và kết cấu hạ tầng nông thôn phát triển khá toàn diện;


Những năm gần đây, các công trình mới được đầu tư, đưa vào sử dụng: cầu Đầm Cùng, cầu Năm Căn, đường Quản lộ Phụng Hiệp; đường Hành lang ven biển phía Nam; đường Hồ Chí Minh; đường ô tô đến trung tâm xã, giao thông nông thôn; các công trình thủy lợi, lưới điện, bệnh viện, trạm y tế, công trình văn hóa - thể thao…


Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội và đời sống của nhân dân tiếp tục cải thiện. Chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo chuyển biến tích cực ở tất cả các bậc học, cấp học; đã hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở và triển khai phổ cập giáo dục trung học phổ thông ở một số đơn vị. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả khá tốt, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, mạng lưới y tế dự phòng hoạt động khá hiệu quả, nhất là hệ thống y tế tuyến xã. Nguồn nhân lực y tế được quan tâm; nhiều kỹ thuật y học tiên tiến, trang thiết bị y tế hiện đại được đầu tư trang bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.


Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể đại biểu!


Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà đang ra sức phấn đấu xây dựng, phát triển quê hương, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu thực hiện các mục tiêu: Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực, động lực để phát triển  nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân; rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Trước mắt, cần thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:


1. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện thật tốt NQ Trung ương 4 (khóa XI)  về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị “ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng sắp tới.


2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trước hết là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Tập trung đầu tư xây dựng và tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển. Tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư; vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để thu hút đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng về giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, điện... Tạo điều kiện tốt để triển khai thực hiện các dự án lớn, có vai trò động lực cho nền kinh tế của tỉnh như: cảng Hòn Khoai, Khu kinh tế Năm Căn, đô thị Sông Đốc, Khu công nghiệp Khánh An, dự án điện gió, các dự án hạ tầng du lịch của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, dịch vụ khai thác, chế biến sản phẩm biển...


3. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Đảm bảo về quốc phòng – an ninh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao ý thức cách mạng, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện tốt công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.


4. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Cà Mau với những mục tiêu, định hướng, giải pháp phù hợp với những yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo chuyên gia kỹ thuật; gắn công tác đào tạo với thị trường lao động và theo nhu cầu của doanh nghiệp, của các ngành kinh tế. Có cơ chế, chính sách phù hợp để đào tạo, thu hút nguồn nhân lực trong các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa nghệ thuật..., nhất là đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm của sự phát triển.


5. Thực hiện đồng bộ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dạy nghề, giải quyết việc làm, bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đảm bảo người có công có mức sống từ trung bình trở lên so với dân cư trong khu vực. Quan tâm xây dựng môi trường sống hài hòa, thân thiện, an toàn cho người dân.


Kính thưa đồng bào, đồng chí


Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2-9 trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chúng ta càng hiểu rõ hơn giá trị của Cách mạng Tháng Tám; nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá của Cách mạng Tháng Tám, của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 70 năm qua vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015)  và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015), là dịp để chúng ta vừa ôn lại truyền thống vẻ vang của cách mạng Việt Nam và quê hương Cà Mau, vừa thể hiện quyết tâm cùng cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới, vừa biểu thị sự quyết tâm cao độ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Với lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, tôi mong rằng các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể cần vận dụng bài học của Cách mạng Tháng Tám về phát huy tinh thần đoàn kết trong Đảng và trong nhân dân nhằm tiếp tục củng cố, kiện toàn, không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu xây dựng Cà Mau trở thành một tỉnh khá, phát triển toàn diện, góp phần cùng cả nước tiến lên giành thắng lợi mới ! Với tinh thần cách mạng bất khuất, tôi tin tưởng rằng truyền thống xây dựng và phát triển của tỉnh Cà Mau trong giai đoạn tới sẽ hứa hẹn nhiều thành công mới to lớn hơn.

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Các tin khác

 • (01/09/2015)
 • (01/09/2015)
 • (01/09/2015)
 • (31/08/2015)
 • (31/08/2015)
 • (31/08/2015)
 • (31/08/2015)
 • (31/08/2015)
 • (27/08/2015)
 • (27/08/2015)
 • Trang đầu 123456 Trang cuối