Thông tin - Sự kiện

Dâng hương tưởng niệm Bác Hồ.

05/01/2012 09:34:39 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Bác Hồ.

Đây là hoạt động thiết thực tưởng nhớ đến Bác Hồ kính yêu, thể hiện lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau đối với công ơn to lớn của vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và của dân tộc ta. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và đường lối cách mạng sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế, từng bước xóa đói giảm nghèo, đưa tỉnh nhà liên tục phát triển.

Đoàn cán bộ tỉnh Nghệ An trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Khu tưởng niệm Bác Hồ.

Tại buổi lễ, trước anh linh của Người, các đại biểu nguyện suốt đời phấn đấu đi theo con đường mà Bác và Đảng đã lựa chọn, phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.


Các tin khác

  • (05/01/2012)
  • (05/01/2012)
  • (30/12/2011)
  • (30/12/2011)
  • (07/12/2011)
  • Trang đầu 1 Trang cuối