Thông tin - Sự kiện

Truyền thống và kinh nghiệm lịch sử - chỗ dựa vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế kết hợp với quốc phòng hiện nay của tỉnh Cà Mau

23/11/2013 08:57:00 PM
Màu chữ Cỡ chữ


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Tươi.

Chiến thắng Đầm Dơi, Cái Nước, Chà Là đã đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc trong đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Cà Mau sau Đồng khởi. Chiến thắng đó đã minh chứng cho sự phát triển lên một bước mới của lực lượng vũ trang Quân khu, Cà Mau về trình độ tác chiến; lần đầu tiên ta tiêu diệt cùng một lúc hai chi khu, tạo đà cho những bước thắng lợi về sau; đồng thời cổ vũ mạnh mẽ phong trào phá “ấp chiến lược” của địch trên khắp chiến trường Cà Mau. Thắng lợi trên đã khiến chính quyền và quân đội Sài Gòn hoang mang, lo sợ trước sự tấn công mãnh liệt của quân dân ta; đã phá vỡ tuyến phòng phủ kiên cố của chúng ở phía Nam Cà Mau; mở được vùng giải phóng liên hoàn, xã liên xã, huyện liên huyện; bảo vệ được khu căn cứ cách mạng và tạo được nguồn lực cho kháng chiến để đánh thắng địch. Thắng lợi của Đầm Dơi, Cái Nước, Chà Là năm 1963 là sự kiện lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân Cà Mau. Những bài học kinh nghiệm quý báu trong chiến thắng Đầm Dơi, Cái Nước, Chà Là còn nguyên giá trị, phục vụ việc nghiên cứu, tổng kết vận dụng sáng tạo vào việc xây dựng thế trận phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chiến thắng Đầm Dơi, Cái Nước, Chà Là thể hiện sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng, vũ khí trang bị, huy động sức người, sức của cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng, quân và dân Cà Mau đoàn kết một lòng cùng các đơn vị của Quân khu giáng một đòn chí mạng đối với quân địch trên địa bàn Cà Mau.

Qua chiến thắng Đầm Dơi, Cái Nước, Chà Là năm 1963, Đảng bộ, quân và dân Cà Mau đã rút ra được những kinh nghiệm lịch sử sau:

Một là, nắm vững đường lối quân sự của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân bằng 2 chân, 3 mũi kết hợp, tiến công táo bạo diệt điểm để mở rộng diện, để kìm căng địch hỗ trợ cho trọng điểm, làm cho địch bị động, tạo thành thế căng địch trên chiến trường. Tiến công quân sự kết hợp với quần chúng nổi dậy phá ấp chiến lược để mở rộng vùng tạo thành thế mới, lực mới cho những bước tiếp sau.

Hai là, trong tổ chức, chỉ huy hiệp đồng chiến đấu các binh chủng, của 3 thứ quân hỗ trợ đắc lực cho nhau trong một trận đánh. Trên cơ sở đó, nâng cao trình độ tổ chức hiệp đồng hoặc độc lập tác chiến cho từng đơn vị, làm cho hiệu quả chiến đấu của lực lượng vũ trang ngày càng cao, góp phần đánh bại các chiến thuật "tân kỳ", trong tác chiến quân đổ bộ đường không của Mỹ và quân đội Sài Gòn.

Ba là, trong xây dựng, huấn luyện đơn vị phải gắn liền với xây dựng và chiến đấu, chiến đấu và xây dựng phù hợp cho từng đối tượng tác chiến, phù hợp với chiến trường. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Bốn là, chủ động tiến công, tạo thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp, buộc địch phải đánh theo ý định của ta. Rèn luyện cho bộ đội đánh được trên tất cả địa hình đồng bằng, sông nước, kênh rạch.

Năm là, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, kiên cường và không ngừng nâng cao hiệu lực lãnh đạo toàn diện, đó là một trong những nhân tố cơ bản quyết định mọi thắng lợi.

Từ truyền thống và thực tiễn cho thấy, dù bất kỳ trong hoàn cảnh nào của đất nước, của tỉnh cũng phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phải tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Mọi cán bộ, đảng viên phải là tấm gương sáng cho quần chúng nhân dân noi theo; phải thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân liên hoàn, vững chắc… Kế thừa truyền thống vẻ vang và những kinh nghiệm lịch sử, Đảng bộ, quân và dân Cà Mau đã kết hợp hài hòa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xem đây là hai nhiệm vụ chiến lược trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Điều đó thể hiện rõ ở việc cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị về phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với củng cố quốc phòng - an ninh; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh.

Bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương và của Quân khu về quốc phòng - an ninh, đặc biệt là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 16 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”, Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về “khu vực phòng thủ”…. Tập trung xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ, nhất là tiềm lực chính trị tinh thần, xây dựng “thế trận lòng dân” thật vững chắc; tiến hành diễn tập khu vực phòng thủ “CM-09”. Đồng thời, hàng năm đều chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ 2 đơn vị cấp huyện và diễn tập chiến đấu trị an từ 25 xã, phường, thị trấn trở lên; xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh toàn diện, có cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, có chất lượng tổng hợp và độ tin cậy về chính trị ngày càng cao; lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý, huấn luyện và diễn tập theo quy định... Từ đó, đã nâng cao được khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang và tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành, quần chúng nhân dân trong việc xây dựng khu vực phòng thủ, góp phần cùng cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Quốc phòng - an ninh luôn được củng cố, tăng cường, từ đó tạo điều kiện thuận lợi trong việc đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với định hướng phát triển chung của đất nước và tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 09% đến 11%; thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 1.230 USD, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,24%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội với củng cố và tăng cường quốc phòng - an ninh vững chắc.

Cà Mau là tỉnh cuối cùng ở cực Nam của Tổ quốc, có 3 mặt giáp biển, là một trong 4 tỉnh trọng điểm của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nằm trong tam giác phát triển kinh tế năng động nhất của vùng: Cần Thơ - Kiên Giang - Cà Mau. Vì vậy, tỉnh luôn coi trọng kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; khi kinh tế phát triển sẽ tạo ra của cải vật chất phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và khi quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường sẽ tạo động lực và môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế -xã hội.

Xuất phát từ tầm quan trọng phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh và củng cố quốc phòng - an ninh để phát triển kinh tế, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh giai đoạn 2010 - 2015, giai đoạn 2010 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, tập trung chỉ đạo kết hợp chặt chẽ các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực và thế trận quốc phòng - an ninh cả trong quy hoạch tổng thể của các địa phương, các ngành trong tỉnh. Trong xây dựng, quy hoạch tổng thể cơ sở hạ tầng để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh đều được thẩm định, rà soát phù hợp với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh như: Sân bay Cà Mau, Khu Công nghiệp Khí - Điện - Đạm; cầu Năm Căn; đường Hồ Chí Minh nối liền Đất Mũi và nhiều công trình phúc lợi xã hội khác trong xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh… Trong thời bình các nhà máy, xí nghiệp, cầu, đường, bến cảng, sân bay… phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, khi có chiến tranh xảy ra những cơ sở đó sẽ chuyển sang sản xuất vũ khí trang bị, quân trang, quân nhu, bến, bãi… phục vụ cho nhu cầu chiến tranh, đồng thời lực lượng tự vệ trong nhà máy xí nghiệp sẽ là lực lượng quan trọng phục vụ chiến đấu và chiến đấu bảo vệ mục tiêu, địa bàn….

Mặt khác, Cà Mau là tỉnh có bờ biển dài trên 254km, có vùng biển rộng, đây là điều kiện để Cà Mau phát triển kinh tế biển, đồng thời phải đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh trên biển. Xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng đó, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cho Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan thành lập lực lượng dân quân biển, trong đó tập trung xây dựng dân quân biển thị trấn Sông Đốc và dân quân biển thị trấn Cái Đôi Vàm, với nhiệm vụ vừa khai thác tốt tiềm năng kinh tế biển, đồng thời kết hợp với các lực lượng có liên quan bảo vệ quốc phòng - an ninh trên vùng biển, đảo tỉnh Cà Mau.

Trong bất kỳ giai đoạn nào, thời kỳ nào, truyền thống và kinh nghiệm lịch sử luôn là chỗ dựa vững chắc cho các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với tỉnh Cà Mau, trong những năm qua đã phát huy truyền thống và kinh nghiệm lịch sử ấy, để vận dụng, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh. Đồng thời, tập trung xây dựng các công trình phúc lợi xã hội phục vụ dân sinh, xây dựng nông thôn mới, xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần xây dựng tiềm lực kinh tế vững mạnh trong khu vực phòng thủ…

Với những kết quả đã đạt được trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta tin tưởng rằng, trong tương lai Cà Mau sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống hào hùng của dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng an ninh, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Quá khứ vẻ vang và hào hùng là hành trang, là tiền đề quan trọng, là nguồn cổ vũ mạnh mẽ để cho thế hệ hôm nay và mai sau viết tiếp trang sử huy hoàng và chiến thắng Đầm Dơi, Cái Nước, Chà Là, mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng của Đảng bộ, quân và dân Cà Mau, là bản anh hùng ca bất diệt./.

Phạm Thành Tươi
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Các tin khác

 • (24/12/2013)
 • (24/11/2013)
 • (24/11/2013)
 • (24/11/2013)
 • (23/11/2013)
 • (23/11/2013)
 • (23/11/2013)
 • (23/11/2013)
 • (23/11/2013)
 • (23/11/2013)
 • Trang đầu 1234 Trang cuối