Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy

27/10/2019 07:21
Màu chữ Cỡ chữ

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
 

Địa chỉ          : Số 2, đường Hùng Vương, phường 5, thành phố Cà Mau.

Điện thoại     : (0290)3831352  - (0290)3831514

Fax                 : (0290)3833343

Email             : ubndt@camau.gov.vn


Sơ đồ tổ chức bộ máy hành chính    
     

- Thường trực UBND tỉnh

- Văn phòng UBND tỉnh


- Các sở

+ Sở Nội vụ

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Sở Tài chính

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Sở Giao thông vận tải

+ Sở Tài nguyên và Môi trường

+ Sở Công Thương

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Sở Thông tin và Truyền thông

+ Sở Tư pháp

+  Sở Khoa học và Công nghệ

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

+ Sở Xây dựng

+ Sở Y tế


Sở Ngoại vụ

 
- Ban, ngành, tổ chức

+ Công an tỉnh

+ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

+ Bộ Đội biên phòng tỉnh

+ Cục Thuế

+ Cục Hải quan

+ Cục Thống kê

+ Thanh Tra tỉnh

 

+ Trường Chính trị tỉnh
 

+ Đài PT - TH tỉnh

+ Báo ảnh Đất Mũi

+ Văn phòng điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh


+ Vườn quốc gia U Minh Hạ

+ Vườn quốc gia Mũi Cà Mau

+ Ban Dân tộc

+ Ban Quản lý khu kinh tế

+ Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng

+ Ban QLDA Công trình giao thông


+ Ban QLDA Công trình NN&PTNT

+ Ban quản lý các dự án ODA và NGO

     
 - Các huyện, thành phố

+ TP. Cà Mau

+ Năm Căn

+ Đầm Dơi

+ Trần Văn Thời 


Cái Nước                         
 + Phú Tân

+ Ngọc Hiển

+ Thới Bình

+ U Minh

 

camau.gov.vn