Thông tin - Sự kiện

Người lao động, người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 có thể nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

09/08/2021 03:26:29 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Ngày 06/8/2021, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 2582/LĐTBXH-VP về việc triển khai các Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
 

Người lao động, người sử dụng lao động thể nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ www.ncovi.dichvucong.gov.vn.
 

Theo đó, người lao động, người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 có thể nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: www.ncovi.dichvucong.gov.vn) đối với các thủ tục: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục phồi sản xuất; Hỗ trợ người lao động ngừng việc; Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thấp nghiệp; Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Đối với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau nếu có yêu cầu, có thể gọi đến Tổng đài Hành chính công (08.27.27.1022) của Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để được hướng dẫn, hỗ trợ về quy trình, cách thức thực hiện.

Kim Chung

Các tin khác

 • (27/10/2021)
 • (19/10/2021)
 • (19/10/2021)
 • (19/10/2021)
 • (14/10/2021)
 • (13/10/2021)
 • (05/10/2021)
 • (04/10/2021)
 • (30/09/2021)
 • (22/09/2021)
 • Trang đầu 12345678910... Trang cuối