Thông tin - Sự kiện

Tạm thời không tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông

13/07/2021 02:21:57 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Kể từ ngày 12/7/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tạm thời không tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp tại đơn vị.
 

 

Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ  http://sotttt.dvctt.camau.gov.vn.


Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thể nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến trên một cửa điện tử tại địa chỉ truy cập http://sotttt.dvctt.camau.gov.vn. Đối với các hồ sơ không thể nộp trực tuyến mà có nhu cầu thực sự cần thiết thì các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thể nộp qua dịch vụ bưu chính công ích, chi tiết liên hệ: Trong địa bàn thành phố Cà Mau liên hệ ông Nguyễn Trường An, số điện thoại 0941690752; trong tỉnh liên hệ bà Lê Phương Liên, số điện thoại 0919632777.

Cán bộ đầu mối tiếp nhận và hướng dẫn đăng ký thực hiện thủ tục hành chính: bà Vương Thị Sinh, chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông, số điện thoại 02903.567894, 0939976869.
 

Nguyệt Thanh

Các tin khác

 • (05/09/2021)
 • (25/08/2021)
 • (22/08/2021)
 • (11/08/2021)
 • (09/08/2021)
 • (05/08/2021)
 • (20/07/2021)
 • (16/07/2021)
 • (14/07/2021)
 • (13/07/2021)
 • Trang đầu 12345678910... Trang cuối