Hình ảnh Biển - Đảo

Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên Nhà giàn DK1/10. Ảnh: CTV.

10/06/2020 10:28:45 AM
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn