Hình ảnh Biển - Đảo

Chờ lệnh để hành quân. Ảnh: Diễm Phương.

10/06/2020 10:30:59 AM
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn