Hình ảnh Biển - Đảo

Tỉnh Cà Mau đang tiếp tục triển khai xây dựng tuyến đê biển Tây để bảo vệ khoảng 26.100 hộ dân sinh sống ven biển và 90.000 ha đất sản xuất nông nghiệp. Ảnh: NT.

02/10/2019 02:58:50 PM
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn