Hình ảnh Biển - Đảo

Lễ hội nghinh Ông của ngư dân Sông Đốc. Ảnh: Huỳnh Lâm.

27/10/2019 07:59:36 AM
Màu chữ Cỡ chữ

 


Lễ hội nghinh Ông của ngư dân Sông Đốc. Ảnh: Huỳnh Lâm.

Các tin khác

Tin vắn