Văn bản Trung ương

Thông tư số 07/2021/TT-BNNPTNT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét"

03/08/2021 10:08:10 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn