Văn bản Trung ương

Công văn số 726/BNN-TCTS v/v tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc giám sát hành trình tàu cá qua thiết bị VMS

12/04/2021 02:10:47 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn