Thông tin sự kiện

Thực hiện tốt quy trình xin phép cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đến hoạt động trong khu vực biên giới biển

15/06/2021 04:37:09 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau thực hiện tốt quy trình xin phép cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đến hoạt động hoặc có liên quan đến hoạt động trong khu vực biên giới biển.
 Tăng cường kiểm tra giám sát đối với tổ chức, cá nhân đến hoạt động hoặc có liên quan đến hoạt động trong khu vực biên giới biển.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện nghiêm việc tổ chức cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đến hoạt động hoặc có liên quan đến hoạt động trong khu vực biên giới biển theo đúng quy định tại Điều 2, Điều 4, Điều 7 Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường kiểm tra giám sát đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đến hoạt động hoặc có liên quan đến hoạt động trong khu vực biên giới biển, kịp thời báo cáo UBND tỉnh các trường hợp sai phạm để xử lý theo đúng quy định.

 

Nguyệt Thanh

Các tin khác

 • (23/07/2021)
 • (19/07/2021)
 • (14/07/2021)
 • (13/07/2021)
 • (09/07/2021)
 • (09/07/2021)
 • (06/07/2021)
 • (06/07/2021)
 • (06/07/2021)
 • (06/07/2021)
 • Trang đầu 12345678910... Trang cuối

Tin vắn