Thông tin sự kiện

“Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam”

02/06/2021 01:41:04 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Đây là chủ đề của kế hoạch tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
 

 

Đảm bảo kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải nhựa khu vực cửa sông ven biển.


Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021 với chủ đề “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam” và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 với chủ đề “Đại dương: Sự sống và sinh kế” sẽ được tổ chức tiết kiệm, hiệu quả, theo hướng thực hiện mục tiêu kép, gắn với phòng chống dịch bệnh Covid-19; có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng, với những nội dung như: Phổ biến, quán triệt các nội dung về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam.

Tuyên truyền bằng hình thức phù hợp đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam, phát triển các ngành kinh tế biển, đảm bảo an ninh - quốc phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định.

Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo, khu đô thị, cửa sông ven biển.

Thông qua các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6), Ngày Đại dương Thế giới (08/6) nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân, cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

 

Nguyệt Thanh

Các tin khác

 • (23/07/2021)
 • (19/07/2021)
 • (14/07/2021)
 • (13/07/2021)
 • (09/07/2021)
 • (09/07/2021)
 • (06/07/2021)
 • (06/07/2021)
 • (06/07/2021)
 • (06/07/2021)
 • Trang đầu 12345678910... Trang cuối

Tin vắn