Văn bản của tỉnh

Kế hoạch số 116/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 6/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030

30/10/2020 08:33:10 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn