Hỏi đáp bầu cử

Phần 3. Cử tri và danh sách cử tri

31/03/2021 10:26:48 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Câu 87:

Những người nào được gọi là cử tri?

 

Câu 88

Việc xác định một người có quốc tịch Việt Nam được quy định như thế nào?

 

Câu 89

Cách tính tuổi công dân để ghi tên vào danh sách cử tri được quy định như thế nào?

 

Câu 90

Những người nào không được ghi tên vào danh sách cử tri?

 

Câu 91

Người bị Tòa án kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo thì có được ghi tên vào danh sách cử tri để thực hiện quyền bầu cử không?

 

Câu 92

Người bị kết án phạt tù nhưng được hoãn chấp hành hình phạt tù hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù thì có được ghi tên vào danh sách cử tri để thực hiện quyền bầu cử không?

 

Câu 93

Thế nào là người mất năng lực hành vi dân sự? Người có dấu hiệu bị bệnh tâm thần nhưng không có điều kiện tổ chức khám và xác nhận của cơ quan y tế thì có được ghi tên vào danh sách cử tri hay không?

 

Câu 94

Người vừa câm, vừa điếc có được ghi tên vào danh sách cử tri hay không?

 

Câu 95

Việc lập danh sách cử tri được tiến hành như thế nào?

 

Câu 96

Việc lập danh sách cử tri và cấp Thẻ cử tri đối với các đơn vị vũ trang nhân dân được thực hiện như thế nào?

 

Câu 97

Việc niêm yết danh sách cử tri được tiến hành như thế nào?

 

Câu 98

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

 

Câu 99

Những trường hợp nào cử tri chỉ được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh?

 

Câu 100

Những trường hợp nào cử tri chỉ được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện?

 

Câu 101

Những trường hợp nào cử tri được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cả ba cấp?

 

Câu 102

Quyền bầu cử của người tự nguyện xin vào cai nghiện, chữa trị tại cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện được thực hiện như thế nào?

 

Câu 103

Cử tri là người di cư tự do, chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại địa phương thì có quyền tham gia bầu cử đại biểu ở cấp nào?

 

Câu 104

Cử tri đăng ký thường trú ở địa phương nhưng đi lao động, học tập ở địa phương khác nên thường xuyên không có mặt ở nơi thường trú dài ngày thì việc bảo đảm quyền bầu cử cho họ được thực hiện như thế nào?

 

Câu 105

Cử tri là sinh viên của các cơ sở giáo dục đại học hoặc là công nhân khu công nghiệp có thể được ghi tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở giáo dục hoặc nơi có khu nhà ở tập trung của khu công nghiệp để tiện cho việc tham gia bỏ phiếu có được không?

 

Câu 106

Những người tạm vắng khỏi nơi cư trú kể từ ngày danh sách cử tri được niêm yết cho đến ngày bỏ phiếu vì các lý do khác nhau thì thực hiện quyền bầu cử ở đâu?

 

Câu 107

Việc điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri sau khi danh sách cử tri đã được lập và niêm yết được thực hiện như thế nào?

 

Câu 108

Còn có những lưu ý gì nữa trong quá trình lập, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri?

 

Câu 109

Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri được thực hiện như thế nào?

 

Câu 110

Cách thức ghi số Thẻ cử tri theo danh sách cử tri?

 

Câu 111

Việc ghi họ và tên cử tri trên Thẻ cử tri và Danh sách cử tri bằng chữ in hoa hay chữ thường?

 

 

Các tin khác

Tin vắn