Thông tin sự kiện

51 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

31/05/2021 09:08:25 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Ngày 31/5/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau đã ban hành Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 

Cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại khu vực bỏ phiếu số 9, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước.
 

Theo kết quả công bố của Ủy ban Bầu cử tỉnh, có 51 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở tỉnh Cà Mau có tổng số 14 đơn vị bầu cử, với 1.259 khu vực bỏ phiếu; tổng số đại biểu HĐND được bầu 52 người; có tổng số 88 người ứng cử. 

Tổng số cử tri 864.643 người. Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 861.100. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri đạt 99,59%.

Có 859.971 phiếu hợp lệ; tỷ lệ số phiếu hợp lệ so với tổng số phiếu thu vào đạt 99,87%. Số phiếu không hợp lệ là 1.129 phiếu; tỷ lệ số phiếu không hợp lệ so với số phiếu thu vào là 0,13%.

Nguyệt Thanh

Các tin khác

 • (21/06/2021)
 • (10/06/2021)
 • (24/05/2021)
 • (24/05/2021)
 • (24/05/2021)
 • (24/05/2021)
 • (23/05/2021)
 • (23/05/2021)
 • (23/05/2021)
 • (23/05/2021)
 • Trang đầu 12345678910... Trang cuối

Tin vắn