Văn bản Trung ương

Thông báo số 106/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

21/05/2021 04:36:07 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn