Văn bản Trung ương

Hướng dẫn số 54/HD-MTTW-BTT tổ chức các hội nghị trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và việc vận động bầu cử tại các địa phương có dịch COVID-19

03/03/2021 03:06:19 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn