TIỂU SỬ TÓM TẮT VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đơn vị bầu cử số 14

10/05/2021 09:26:47 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Đơn vị bầu cử số 14 gồm: Thị trấn Rạch Gốc, xã Tam Giang Tây, xã Tân Ân Tây, xã Viên An Đông, xã Viên An, xã Tân Ân và xã Đất Mũi thuộc huyện Ngọc Hiển. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau tại tổ bầu cử này là: 05 người.


1. Ông Châu Vĩnh Bảo, Chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy.


2. Ông Phạm Chí Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ngọc Hiển.


3. Bà Quách Kiều Mai, Trưởng phòng Đoàn thể, các Hội và Tổng hợp - Ban Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau.


4. Bà Đỗ Kiều Oanh, Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.


5. Ông Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Các tin khác

Tin vắn