Thông tin - Sự kiện

Toàn văn lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống VNCH Dương Văn Minh và sự tiếp nhận đầu hàng của đại diện quân giải phóng miền Nam

20/04/2015 01:56:35 PM
Màu chữ Cỡ chữ


"Tôi, Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn, kêu gọi Quân lực Việt Nam Cộng Hòa hạ vũ khí đầu hàng không điều kiện quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chính quyền Sài Gòn từ trung ương đến địa phương phải giải tán hoàn toàn. Từ trung ương đến địa phương trao lại cho Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam".

 


Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng trước đại diện chính quyền cách mạng tại dinh Độc lập, trước khi di chuyển sang đài phát thanh để tuyên bố đầu hàng trên sóng phát thanh.

 

Sau đó, giáo sư Vũ Văn Mẫu phát biểu trực tiếp tiếp theo: "Trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, tôi, giáo sư Vũ Văn Mẫu, Thủ tướng, kêu gọi tất cả các tầng lớp đồng bào vui vẻ chào mừng ngày hòa bình của dân tộc và trở lại sinh hoạt bình thường. Các nhân viên của các cơ quan hành chánh quay trở về vị trí cũ theo sự hướng dẫn của chính quyền Cách mạng".

 


Ông Dương Văn Minh đọc lời đầu hàng vô điều kiện trên Đài phát thanh Sài Gòn.

 


Nét chữ Tổng thống Dương Văn Minh

 

Kế tiếp là lời chấp nhận đầu hàng của chính ủy Bùi Văn Tùng: "Chúng tôi đại diện lực lượng quân Giải phóng miền Nam Việt Nam long trọng tuyên bố Thành phố Sài Gòn đã được giải phóng hoàn toàn, chấp nhận sự đầu hàng không điều kiện của Tướng Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn".


Hàng triệu người đã bật khóc TOÀN THẮNG rồi !!

 

Sưu tầm

Các tin khác

 • (04/05/2015)
 • (30/04/2015)
 • (27/04/2015)
 • (27/04/2015)
 • (27/04/2015)
 • (27/04/2015)
 • (27/04/2015)
 • (27/04/2015)
 • (26/04/2015)
 • (26/04/2015)
 • Trang đầu 12345 Trang cuối

Tin vắn