Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp. Ảnh: VT.

23/10/2020 02:39
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn