Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Đường quê sạch – xanh – sáng - đẹp. Ảnh: Minh Đức.

01/10/2020 04:50
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn