Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Tỷ lệ hộ dân khá giàu ở vùng nông thôn ngày một tăng cao. Ảnh: VT.

23/10/2020 02:36
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn