Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Người dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: VT.

23/10/2020 02:36
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn