Di tích quốc gia

Các điểm thuộc Xứ ủy Nam Bộ - Trung ương Cục miền Nam (giai đoạn từ cuối năm 1949 đến đầu năm 1955)

25/10/2019 08:48:06 AM
Màu chữ Cỡ chữ


Trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện có 29 điểm thuộc Xứ ủy Nam Bộ - Trung ương Cục miền Nam (giai đoạn từ cuối năm 1949 đến đầu năm 1955) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia.
 


Địa điểm tập kết ra Bắc cuối năm 1954 đầu năm 1955 tại Sông Đốc, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Huỳnh Lâm.


Các địa điểm này nằm trên địa bàn 07 huyện và thành phố Cà Mau gồm:

Huyện Thới Bình có 11 điểm gồm: Văn phòng trung ương cục miền Nam; Đài phát thanh Trung ương Cục miền Nam; Phòng họp Trung ương Cục miền Nam; Bộ Tư lệnh Nam Bộ; Đài Cơ yếu của Bộ Tư lệnh Nam Bộ; Nhà in Trần Phú; Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ, Đài phát thanh Nam Bộ, Trường Nguyễn Văn Nguyễn; Các cơ quan đoàn Thể thuộc xứ ủy Nam Bộ - Trung ương Cục miền Nam; Trường Trần Quốc Toản; Nơi làm việc của đồng chí Lê Đức Thọ; Sở Giao thông Liên lạc - Vô tuyến điện - Đài Phát thanh Nam Bộ.

Huyện Năm Căn có 01 điểm: Ban Ấn loát đặc biệt Nam Bộ.

Huyện Cái Nước 01 điểm: Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ.

Huyện Đầm Dơi 06 điểm: Xứ Ủy Nam Bộ - Trung ương Cục miền Nam; Hội trường Ủy ban kháng chiến hành chính Nam bộ; Sở Ngân khố Nam Bộ; Trường Đảng Xứ ủy Nam Bộ mang tên Trường Chinh; Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ; Ban mật mã của Xứ ủy Nam Bộ.

 


Bản đồ khoanh vùng Sở Giao thông Liên lạc - Vô tuyến điện - Đài Phát thanh Nam Bộ.


Huyện Phú Tân 03 điểm: Trường Đảng Trung ương Cục miền Nam mang tên Trường Chinh; Nơi cố Tổng Bí thư Lê Duẩn chấm bút khởi thảo “Đường lối cách mạng miền Nam” tiền thân của Nghị quyết Trung ương 15 của Đảng; Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ.

Huyện U Minh 02 điểm: Sở Y tế Nam Bộ; Địa điểm Sở Giáo dục Nam Bộ từ năm 1948 đến năm 1954.

Huyện Trần Văn Thời 04 điểm: Ban Tổ chức Trung ương Cục sáp nhập với Ban Tổ chức Quân sự; Nhà in Trần Phú; Nơi cố Tổng Bí thư Lê Duẩn ở trong thời gian hoạt động cách mạng tại Cà Mau; Địa điểm tập kết ra Bắc cuối năm 1954 đầu năm 1955 tại Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.

Thành phố Cà Mau 01 điểm: Địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cà Mau.

Các địa điểm trên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia theo Quyết định số 3995/QĐ-BVHTTDL ngày 10/11/2010 (gồm 5 điểm di tích) và Quyết định số 3747/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2016 (bổ sung 04 điểm di tích).

NT

Các tin khác

 • (31/03/2020)
 • (23/03/2020)
 • (23/03/2020)
 • (25/10/2019)
 • (25/10/2019)
 • (25/10/2019)
 • (25/10/2019)
 • (25/10/2019)
 • (01/12/2013)
 • (01/12/2013)
 • Trang đầu 12 Trang cuối

Tin vắn