Kinh tế

Tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

06/06/2023 10:04:47 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau thực hiện Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. 
 Khu dân cư Minh Thắng, phường 9, thành phố Cà Mau.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát để thực hiện và tham mưu UBND tỉnh đối với việc gia hạn theo quy định pháp luật về đầu tư đối với các trường hợp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư đã quá thời hạn do nguyên nhân khách quan theo Luật Đầu tư. Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, thống kê số lượng các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội đang triển khai trên địa bàn gặp khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân làm chậm tiến độ thực hiện dự án và đề xuất các giải pháp để giải quyết thuộc thẩm quyền của tỉnh. Đồng thời, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các cơ quan Trung ương (nếu có).

Sở Xây dựng rà soát, tổng hợp các dự án nhà ở thương mại mà chưa bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội theo quy định của luật. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương huy động các tổ chức, chuyên gia để định giá đất đai theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư; việc xác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại các Điều 108, 112, 114 Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không gây thất thoát ngân sách Nhà nước. Trường hợp phát sinh vướng mắc, có văn bản báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời, tránh trường hợp không huy động kịp thời nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, các cơ quan, đơn vị có liên quan, khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh việc ban hành các quy định cụ thể theo thẩm quyền để triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở và các pháp luật khác liên quan, theo trình tự thủ tục rút gọn. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố Cà Mau, các cơ quan, đơn vị có liên quan, khẩn trương, tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, bảo đảm sớm đưa đất vào sử dụng, phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội.
 

Nguyệt Thanh

Các tin khác

 • (02/10/2023)
 • (30/09/2023)
 • (29/09/2023)
 • (29/09/2023)
 • (29/09/2023)
 • (29/09/2023)
 • (28/09/2023)
 • (28/09/2023)
 • (28/09/2023)
 • (28/09/2023)
 • Trang đầu 12345678910... Trang cuối

Tin vắn