Kinh tế

Năm 2023, phát triển mới và tiêu chuẩn hóa ít nhất 40 sản phẩm OCOP

08/05/2023 02:42:16 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Đây là mục tiêu đề ra trong kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Cà Mau năm 2023 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành.
 

Rà soát, lựa chọn các sản phẩm có tiềm năng phát triển, chất lượng ổn định và đáp ứng các điều kiện, tiêu chí theo quy định để có giải pháp ưu tiên hỗ trợ nâng hạng trong năm 2023.


Theo đó, công nhận mới ít nhất 30 sản phẩm đạt 3 - 4 sao; phấn đấu hỗ trợ và nâng hạng ít nhất 30 sản phẩm đạt 4-5 sao (trong đó, 25 sản phẩm nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao, 05 sản phẩm tiềm năng tham gia phân hạng năm 2023). Duy trì và từng bước nâng cao chất lượng các sản phẩm đã được công nhận giai đoạn 2020 - 2022.

Ưu tiên phát triển các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, phấn đấu có ít nhất 20% chủ thể OCOP là hợp tác xã, 10% chủ thể là doanh nghiệp nhỏ và vừa có sản phẩm được công nhận từ 03 sao trở lên. 100% cán bộ phụ trách Chương trình OCOP các cấp; 100% chủ thể OCOP được đào tạo, tập huấn với trình độ phù hợp.

Ngoài ra, trong năm 2023 tổ chức diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long “Liên kết cùng phát triển - Cà Mau 2023” (lồng ghép trong chuỗi sự kiện Festival Tôm).

Nguyệt Thanh

Các tin khác

 • (26/09/2023)
 • (25/09/2023)
 • (25/09/2023)
 • (25/09/2023)
 • (25/09/2023)
 • (23/09/2023)
 • (22/09/2023)
 • (22/09/2023)
 • (22/09/2023)
 • (22/09/2023)
 • Trang đầu 12345678910... Trang cuối

Tin vắn