Kinh tế

Tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4

08/05/2023 02:53:16 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện: U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển, Đầm Dơi và thành phố Cà Mau tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (chống khai thác IUU), chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4.
 

Khẩn trương hoàn thành việc đăng ký, đăng kiểm, cấp, gia hạn giấy phép khai thác thủy sản.
 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung quyết liệt rà soát, khắc phục các hạn chế, yếu kém, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để làm việc với Đoàn kiểm tra của Ủy ban châu Âu đến kiểm tra công tác IUU từ ngày 24 - 28/5/2023; tiếp tục thông tin, truyền thông, tuyên truyền, tập huấn, vận động cộng đồng ngư dân ven biển và các tổ chức, cá nhân có liên quan tuân thủ các quy định pháp luật về IUU; thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; rà soát, tổng hợp, thống nhất số liệu, chuẩn bị kỹ hồ sơ, tài liệu liên quan và bố trí nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng trình bày để làm việc với Đoàn Thanh tra của EC.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, cấp, gia hạn giấy phép khai thác thủy sản; thực hiện đúng thủ tục xóa đăng ký tàu cá, tàu cá sang tên, đổi chủ, chuyển nhượng hoặc mua bán phải đảm bảo thực hiện theo quy định; đảm bảo số liệu tàu cá quản lý phải khớp với phần mềm VNFishbase, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị; cập nhật đầy đủ số liệu tàu cá lên cơ sở dữ liệu quốc gia ngành thủy sản theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào cảng, tàu cá hoạt động trên biển; đảm bảo 100% tàu cá cập cảng chỉ định, giám sát 100% sản lượng thủy sản khai thác.

Đối với các hồ sơ xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác xuất khẩu sang thị trường châu Âu, đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2310/UBND-NNNT ngày 04/4/2023 về kiểm tra, rà soát hồ sơ, thủ tục liên quan đến sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác, xuất khẩu châu Âu.

Tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả kế hoạch mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động thủy sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Phối hợp với các lực lượng có liên quan cập nhật đầy đủ kết quả xử phạt vi phạm hành chính vào hệ thống Phần mềm theo dõi, quản lý hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; tổng hợp kết quả xử phạt vi phạm khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Chủ động liên hệ với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị kỹ các nội dung, tài liệu, kịch bản tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện việc rà soát, thống nhất số liệu, tài liệu có liên quan đến công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 16/5/2023. Duy trì vệ sinh tại các cảng cá, sử dụng nước sạch để rửa sản phẩm thủy sản khai thác, tàu cá cập cảng bốc dỡ thủy sản khai thác phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm; sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ các sản phẩm thủy sản khai thác bốc dỡ qua cảng và hàng hóa tập kết xuống tàu.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất bến, nhập bến tại các Trạm Kiểm soát Biên phòng, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp không đủ điều kiện theo quy định nhưng tham gia hoạt động khai thác thủy sản; kiên quyết thực hiện các biện pháp mạnh để ngăn chặn, chấm dứt tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

UBND các huyện: U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển, Đầm Dơi và thành phố Cà Mau chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ có liên quan nêu trên; chỉ đạo các phòng, ban, UBND cấp xã theo dõi, giám sát chặt chẽ tàu cá không tham gia khai thác thủy sản, tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU. Đồng thời, rà soát, lập hồ sơ, nắm rõ hiện trạng các tàu cá này làm cơ sở, cung cấp khi có yêu cầu.

Nguyệt Thanh

Các tin khác

 • (02/10/2023)
 • (30/09/2023)
 • (29/09/2023)
 • (29/09/2023)
 • (29/09/2023)
 • (29/09/2023)
 • (28/09/2023)
 • (28/09/2023)
 • (28/09/2023)
 • (28/09/2023)
 • Trang đầu 12345678910... Trang cuối

Tin vắn