Kinh tế

Áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam từ 5,0 - 6,0%/năm

24/03/2023 07:38:59 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Cà Mau vừa có công văn gửi Giám đốc các Chi nhánh Ngân hàng - Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Cà Mau về việc thực hiện mức lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam theo Quyết định số 314 ngày 14/3/20223 của Ngân hàng Nhà nước.

Từ ngày 15/3/2023, các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam từ 5,0 - 6,0%/năm.

Theo Quyết định số 314 ngày 14/3/20223 của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 15/3/2023, Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng Nhân dân và Tổ chức Tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 5,0%/năm.

Quỹ tín dụng Nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 6,0%/năm.

Quyết định số 314 ngày 14/3/20223 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2023 và thay thế Quyết định số 1813 ngày 24/10/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39 ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước.

Lãi suất áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay được ký kết trước ngày Quyết định số 314 ngày 14/3/20223 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay.

Trên cơ sở quy định mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39 ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Cà Mau yêu cầu Giám đốc các Chi nhánh Ngân hàng - Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm được giao triển khai và thực hiện nghiêm túc quy định các mức lãi suất theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Mặt khác, tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, thủ tục hành chính, các khoản chi không cần thiết để có dư địa phấn đấu giảm lãi suất cho vay hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước.

Nguyệt Thanh

Các tin khác

 • (06/06/2023)
 • (05/06/2023)
 • (05/06/2023)
 • (03/06/2023)
 • (02/06/2023)
 • (01/06/2023)
 • (01/06/2023)
 • (31/05/2023)
 • (30/05/2023)
 • (30/05/2023)
 • Trang đầu 12345678910... Trang cuối

Tin vắn