Kinh tế

Tổng sản lượng tôm nuôi đạt 280.000 tấn vào năm 2025

30/05/2023 02:06:54 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Đây là mục tiêu đề ra trong kế hoạch nâng cao năng suất, sản lượng tôm nuôi trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho triển khai thực hiện.

Rà soát, hoàn thiện quy hoạch nuôi tôm theo hướng hình thành các vùng nuôi tập trung phù hợp với điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái.

Trong tổng sản lượng tôm nuôi đạt 280.000 tấn vào năm 2025, có 110.000 tấn tôm nuôi siêu thâm canh, 12.000 tấn tôm nuôi thâm canh, 130.000 tấn tôm nuôi quảng canh cải tiến và 28.000 tấn tôm nuôi quảng canh kết hợp.

Ngoài ra, mục tiêu kế hoạch còn đạt ra đến năm 2025, tổng diện tích nuôi tôm nước lợ ổn định 280.000 ha. Trong đó, chuyển đổi diện tích nuôi tôm thâm canh sang siêu thâm canh đạt 5.500 ha; chuyển đổi diện tích sang nuôi siêu thâm canh giảm còn 1.500 ha; diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến đạt 200.000 ha; diện tích nuôi tôm quảng canh kết hợp giảm còn 73.000 ha.

Năng suất tôm nuôi bình quân đạt 1.000 kg/ha/năm. Trong đó, năng suất tôm nuôi siêu thâm canh đạt 80 tấn/ha/năm (tính trên diện tích mặt nước nuôi); năng suất tôm nuôi thâm canh đạt 8 tấn/ha/năm; năng suất tôm nuôi quảng canh cải tiến tăng 30% so với năm 2022 (đạt 650 kg/ha/năm); năng suất tôm nuôi quảng canh kết hợp 384 kg/ha/năm.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện kế hoạch đúng trình tự, thủ tục quy định. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững ngành tôm tỉnh Cà Mau đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

NT

Các tin khác

 • (02/10/2023)
 • (30/09/2023)
 • (29/09/2023)
 • (29/09/2023)
 • (29/09/2023)
 • (29/09/2023)
 • (28/09/2023)
 • (28/09/2023)
 • (28/09/2023)
 • (28/09/2023)
 • Trang đầu 12345678910... Trang cuối

Tin vắn