Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc.

27/01/2023 10:03:20 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn