Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

27/01/2023 10:02:18 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn