Tin vắn

Tỉnh Cà Mau phấn đấu cải thiện ít nhất 05 bậc chỉ số cải cách hành chính, cải thiện chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính trong năm 2023.

01/06/2023 08:32:36 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn