Tin vắn

Tỉnh Cà Mau hỗ trợ 01 tỷ đồng và 02 tấn thực phẩm cho người dân Cà Mau đang sinh sống, làm việc, học tập tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

28/07/2021 04:18:19 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn