Tin vắn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa thành lập 09 Tổ công tác trực tiếp phụ trách địa bàn huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

28/07/2021 04:30:11 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn