Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

19/01/2023 04:00:07 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn