Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững.

19/01/2023 04:00:55 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn