Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

08/06/2023 02:27:51 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn