Tin vắn

Tỉnh Cà Mau triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội cho 3.588 người dân Cà Mau đi lao động ở tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh.

20/09/2021 03:03:20 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn