Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

16/09/2021 10:10:28 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn