Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương trước ngày 30/11/2020, cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên cổng dịch vụ công quốc gia.

21/10/2020 03:21
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn